Nhà máy – Công ty TNHH AMO VINA

Địa điểm KCN Khai Quang – Vĩnh Phúc
Diện tích
Chủ đầu tư Công ty TNHH AMO VINA
Thời gian  2014
Giá trị HĐ
Ghi chú Cung cấp và lắp đặt tấm sàn thép liên hợp PRODECK

 

Showroom Toyota Hiroshima Vĩnh Yên

Địa điểm Vĩnh Yên
Diện tích
Chủ đầu tư Showroom Toyota Hiroshima Vĩnh Yên
Thời gian  2012
Giá trị HĐ
Ghi chú Cung cấp và lắp đặt tấm sàn thép liên hợp PRODECK
Trang 1 trên 212

You are using the BNS Add Widget plugin. Thank You!