Placeholder

Nhà máy thép Formosa, Hà Tĩnh

Chia sẻ dự án qua mạng xã hội

Địa điểm KCN Formosa, Kỳ Long, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Diện tích
Chủ đầu tư
Thời gian  2014
Giá trị HĐ
Ghi chú Cung cấp tấm sàn thép liên hợp PRODECK

 

Dự án khác


You are using the BNS Add Widget plugin. Thank You!