Placeholder

Cục tần số vô tuyến điện Hà Nội

Chia sẻ dự án qua mạng xã hội

Địa điểm 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội
Diện tích
Chủ đầu tư
Thời gian  2015
Giá trị HĐ
Ghi chú Cung cấp tấm sàn thép liên hợp PRODECK

 

Dự án khác


You are using the BNS Add Widget plugin. Thank You!