Placeholder

Nhà máy điện Formosa Đồng Nai

Chia sẻ dự án qua mạng xã hội

Địa điểm Đồng Nai
Diện tích
Chủ đầu tư Nhà máy điện Formosa Đồng Nai
Thời gian  2015
Giá trị HĐ
Ghi chú Cung cấp và lắp đặt tấm sàn thép liên hợp PRODECK

 

Dự án khác


You are using the BNS Add Widget plugin. Thank You!