Nhà máy thép Formosa, Hà Tĩnh

Địa điểm KCN Formosa, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Diện tích
Chủ đầu tư Nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh
Thời gian  2014
Giá trị HĐ
Ghi chú Cung cấp tấm sàn thép liên hợp PRODECK

 

Nhà máy – Công ty TNHH AMO VINA

Địa điểm KCN Khai Quang – Vĩnh Phúc
Diện tích
Chủ đầu tư Công ty TNHH AMO VINA
Thời gian  2014
Giá trị HĐ
Ghi chú Cung cấp và lắp đặt tấm sàn thép liên hợp PRODECK

 

Showroom Toyota Hiroshima Vĩnh Yên

Địa điểm Vĩnh Yên
Diện tích
Chủ đầu tư Showroom Toyota Hiroshima Vĩnh Yên
Thời gian  2012
Giá trị HĐ
Ghi chú Cung cấp và lắp đặt tấm sàn thép liên hợp PRODECK

Nhà máy điện Formosa Đồng Nai

Địa điểm Đồng Nai
Diện tích
Chủ đầu tư Nhà máy điện Formosa Đồng Nai
Thời gian  2015
Giá trị HĐ
Ghi chú Cung cấp và lắp đặt tấm sàn thép liên hợp PRODECK
Trang 1 trên 212

000000
Visit Today :
Total Visit :
Total Hits :
Who's Online :